Küljendamine

Küljendamine on arvutis teksti, graafika ja fotode vormindamine ja paigutamine terviklikuks lahenduseks. Küljendamist rakendatakse raamatute, ajalehtede, ajakirjade, kataloogide, infovoldikute, brošüüride, kasutusjuhendite, reklaammaterjalide, aastaraamatute, reklaamartiklite jne valmistamises. 

Kasutame oma töös enimlevinud kujundus- ja küljendustarkvara. Küljendatud materjali väljundiks on PDF (soovi korral interaktiivne või trükiettevalmistusega PDF).