Disainikool ja digikunst

Trinketi Disainikoolis saavad noored vanuses 12-15. aastat  (5.-9. klass) digimaailmas kätt proovida. Räägime kunsti ja disaini algtõdedest ja arvutigraafikast …

Loovus ja loovustõkked üldhariduskoolis

Kunstihariduse seisukohast on oluline teadmine, et kunstiõpetus ei seisne mitte ainult valdkondlike tehniliste oskuste õpetamises, vaid ka teiste oluliste pädevuste arendamises, nagu suhtlemisoskus, koostööoskus, kriitilise mõtlemise oskus ja loov probleemilahendusoskus …