Disainikool ja digikunst

Trinketi Disainikoolis saavad noored vanuses 12-15. aastat  (5.-9. klass) digimaailmas kätt proovida. Räägime kunsti ja disaini algtõdedest ja arvutigraafikast …

Loovus ja loovustõkked üldhariduskoolis

Kunstihariduse seisukohast on oluline teadmine, et kunstiõpetus ei seisne mitte ainult valdkondlike tehniliste oskuste õpetamises, vaid ka teiste oluliste pädevuste arendamises, nagu suhtlemisoskus, koostööoskus, kriitilise mõtlemise oskus ja loov probleemilahendusoskus …

Haiku

Haiku on väike jaapani päritoluga luulevorm, mis koosneb kolmest värsist, kus silpide arv värssides on vastavalt 5+7+5 …

Koduleht, e-pood, blogi

Trinket pakub kodulehe, blogi või e-poe tehnilist seadistamist ja kujundamist kasutades sisuhalduse vabavaralist tarkvara WordPress …

Graafikanäitus: Vorm on norm?

Kas vorm on norm?
Inspiratsiooni teosele andis iluaiandus, mis tekitas esteetilise küsimuse, mida peetakse ilusaks – kas väetatud ja pügatud dekoratiivtaime või piiranguteta keskkonnas kasvanud puud? …

Küljendamine

Küljendamine on arvutis teksti, graafika ja fotode vormindamine ja paigutamine terviklikuks lahenduseks. Küljendamist rakendatakse …

Disaineri taustajõud

Disainer Tim Bluz tuli välja oma kollektsiooniga “Allergic to milk”, mis ületas kõik ootused. Tehniline kujunduste teostus ja sättimine algasid mitmed kuud enne lavaletulekut.

Pakendi kujundamine

Pakendite disain ja konstrueerimine on üks osa pakendatava toote loomise protsessist, mis on tihedalt seotud pakendatava toote loomisega …

Rae golfiklubi logo ja visuaalne identiteet

Golf on mäng, sport ja looduse nautimine üheskoos. See pakub pinget nii algajale kui ka proffidele. Samasuguse eesmärgiga kujundasime Rae Golfiklubile visuaalset identiteeti, mis kõnetaks nii noori kui oleks väärikas ka pikkade aastakümnete pärast.

Ambigramm

Ambigramm on sõna, kunstivorm või muu sümbol, mille elemendid säilitavad oma tähenduse, kui vaadelda kujundit erinevast suunas, perspektiivis või orientatsioonis …

Logo ja visuaalne identiteet

Logo on osa ettevõtte või kaubamärgi visuaalsest identiteedist (CVI – corporate visual identity). Logo on graafiline element, mida kasutatakse ettevõtte või toote visuaalse tunnusena …

Foxy Mess bränding

Rõivadisainer Foxy Mess tuli turule mõnusalt soojade ja värviliste kampsunitega ning romantiliste ja väga naiselike kleitidega. Trinket aitas kaasa mõelda logo ja labelite kujundamisel.